Guitar tiêu biểu

Marshall MG15GR

Marshall MG15GR

2.900.000 VND
  Marshall MG15GR
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Marshall MG15GR
MARSHALL MS-2R CLASSIC MICRO 1/2 STACK AMP

MARSHALL MS-2R CLASSIC MICRO...

1.100.000 VND
  MARSHALL MS-2R CLASSIC MICRO 1/2 STACK AMP
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • MARSHALL MS-2R CLASSIC MICRO 1/2 STACK AMP
Cort Yorktown BV

Cort Yorktown BV

11.500.000 VND
  Cort Yorktown BV
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Cort Yorktown BV
Ernie Ball 2214 Mammoth Slinky .012-.062

Ernie Ball 2214 Mammoth Slinky...

200.000 VND
  Ernie Ball 2214 Mammoth Slinky .012-.062
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Ernie Ball 2214 Mammoth Slinky .012-.062
Combo Rotosound R9 (3 bộ) + Strap

Combo Rotosound R9 (3 bộ) +...

550.000 VND
  Combo Rotosound R9 (3 bộ) + Strap
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Combo Rotosound R9 (3 bộ) + Strap
Combo Rotosound R10 (3 bộ) + Strap

Combo Rotosound R10 (3 bộ) +...

550.000 VND
  Combo Rotosound R10 (3 bộ) + Strap
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Combo Rotosound R10 (3 bộ) + Strap
Rotosound UM10 Ultramag

Rotosound UM10 Ultramag

300.000 VND
  Rotosound UM10 Ultramag
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound UM10 Ultramag
Rotosound UM9 Ultramag

Rotosound UM9 Ultramag

300.000 VND
  Rotosound UM9 Ultramag
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound UM9 Ultramag
Rotosound DZ10 Dark Zone

Rotosound DZ10 Dark Zone

300.000 VND
  Rotosound DZ10 Dark Zone
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound DZ10 Dark Zone
Rotosound Roto Reds Medium Electric Guitar Strings

Rotosound Roto Reds Medium...

200.000 VND
  Rotosound Roto Reds Medium Electric Guitar Strings
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound Roto Reds Medium Electric Guitar Strings
RotoSound Electric Guitar Nickel Electrics Roto Yellows .010 - .046, R10

RotoSound Electric Guitar...

200.000 VND
  RotoSound Electric Guitar Nickel Electrics Roto Yellows .010 - .046, R10
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • RotoSound Electric Guitar Nickel Electrics Roto Yellows .010 - .046
 • R10
Rotosound R9 Roto Pinks Super Light Electric Guitar String (9-42)

Rotosound R9 Roto Pinks Super...

200.000 VND
  Rotosound R9 Roto Pinks Super Light Electric Guitar String (9-42)
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound R9 Roto Pinks Super Light Electric Guitar String (9-42)

Sản phẩm nổi bật

Marshall MG15GR

Marshall MG15GR

2.900.000 VND
Cort Yorktown BV

Cort Yorktown BV

11.500.000 VND
Fishman Loudbox Mini Charge

Fishman Loudbox Mini Charge

17.500.000 VND 14.000.000 VND
digitech the drop

digitech the drop

6.250.000 VND 5.000.000 VND
Dây đàn EJ13 80/20 Bronze 11-52

Dây đàn EJ13 80/20 Bronze...

187.500 VND 150.000 VND
D'Addario EXL110 Nickel Wound, Regular Light, 10-46

D'Addario EXL110 Nickel Wound,...

187.500 VND 150.000 VND
D'Addario EXL140 Nickel Wound, Light Top/Heavy Bottom, 10-52

D'Addario EXL140 Nickel Wound,...

225.000 VND 180.000 VND
Elixir Strings Phosphor Bronze Acoustic Guitar Strings w NANOWEB Coating, Custom Light (.011-.052)

Elixir Strings Phosphor Bronze...

475.000 VND 380.000 VND
Elixir Strings 19052 Coated Nickel Electric Guitar Strings, Light (.010-.046)

Elixir Strings 19052 Coated...

375.000 VND 300.000 VND

Studio & Record

Akai MPK Mini Play

Akai MPK Mini Play

4.500.000 VND 3.600.000 VND
K&M 25900 Grey

K&M 25900 Grey

1.875.000 VND 1.500.000 VND
Beyerdynamic DT770 PRO-250

Beyerdynamic DT770 PRO-250

5.437.500 VND 4.350.000 VND
Akai MPK Mini MK2

Akai MPK Mini MK2

4.000.000 VND 3.200.000 VND
NI Komplete KONTROL S88 MK2

NI Komplete KONTROL S88 MK2

37.125.000 VND 29.700.000 VND
Dangerous Music 2-BUS LT

Dangerous Music 2-BUS LT

51.875.000 VND 41.500.000 VND
Furman M-10X E

Furman M-10X E

3.750.000 VND 3.000.000 VND
IsoAcoustic ISO-L8R200Sub (cái)

IsoAcoustic ISO-L8R200Sub...

1.750.000 VND 1.400.000 VND
Ultimate JS-MCFB100

Ultimate JS-MCFB100

937.500 VND 750.000 VND
Stedman Proscreen XL

Stedman Proscreen XL

2.437.500 VND 1.950.000 VND
Drawmer CMC2

Drawmer CMC2

9.875.000 VND 7.900.000 VND
Monkey-Banana Gibbon Air Red

Monkey-Banana Gibbon Air Red

7.250.000 VND 5.800.000 VND
Focal SM9

Focal SM9

125.000.000 VND 100.000.000 VND
Avantone Mixcube

Avantone Mixcube

18.625.000 VND 14.900.000 VND
Novation AudioHub 2x4USB

Novation AudioHub 2x4USB

5.000.000 VND 4.000.000 VND
Apogee Jam 96K

Apogee Jam 96K

4.125.000 VND 3.300.000 VND
Apogee Duet

Apogee Duet

17.375.000 VND 13.900.000 VND
Apogee Element Control

Apogee Element Control

6.125.000 VND 4.900.000 VND
Focusrite Scarlett 2i2 Gen2

Focusrite Scarlett 2i2 Gen2

4.375.000 VND 3.500.000 VND
Focusrite Scarlett Solo Gen2

Focusrite Scarlett Solo Gen2

3.062.500 VND 2.450.000 VND
Bellari MP507

Bellari MP507

8.625.000 VND 6.900.000 VND
Bluebird SL

Bluebird SL

10.375.000 VND 8.300.000 VND
Blue Spark SL

Blue Spark SL

7.000.000 VND 5.600.000 VND
MXL 99

MXL 99

3.375.000 VND 2.700.000 VND