-20%

Máy lên dây Korg CA-1

625.000 đ 500.000 đ

-20%

Máy lên dây Korg RP-G1

625.000 đ 500.000 đ

-20%

Máy lên dây đàn bass Korg HTB1

625.000 đ 500.000 đ

-20%

Máy lên dây Aroma AT-200D

250.000 đ 200.000 đ

-20%

Máy lên dây AROMA AT-101

187.500 đ 150.000 đ

-20%

Máy lên dây Korg GA40

625.000 đ 500.000 đ

-20%

Máy lên dây Korg HT-G1

625.000 đ 500.000 đ

-20%

Máy lên dây Korg CA-40

562.500 đ 450.000 đ

-20%

Máy lên dây Korg RP-C1

625.000 đ 500.000 đ

-20%

Máy lên dây Korg PC1 Light Blue

437.500 đ 350.000 đ

-20%

Máy lên dây Korg PC1 Indigo

437.500 đ 350.000 đ

-20%

Máy lên dây Korg PC1 Orange

437.500 đ 350.000 đ

-20%

Máy lên dây Korg PC1 pink

437.500 đ 350.000 đ

-20%

Máy lên dây Korg PC1 Yellow

437.500 đ 350.000 đ

-20%

Máy lên dây Korg PC1 Black

437.500 đ 350.000 đ

-20%

Máy lên dây Korg PC1 Red

437.500 đ 350.000 đ

-20%

Máy lên dây Korg PC1 Green

437.500 đ 350.000 đ

-20%

Máy lên dây Fishman FT4

750.000 đ 600.000 đ

-20%

Máy lên dây Boss TU-2 Chromatic Tuner

2.650.000 đ 2.120.000 đ

-20%
-20%

Máy lên dây Aroma AT-200

250.000 đ 200.000 đ

-20%

Máy lên dây Aroma AT-100

187.500 đ 150.000 đ