-20%

digitech the drop

6.250.000 đ 5.000.000 đ

-20%

Tech 21 Bass Driver Deluxe

8.750.000 đ 7.000.000 đ

-20%

AMT Electronics Legend Amp Series II O2

4.750.000 đ 3.800.000 đ

-20%

AMT Electronics Legend Amp Series II E2

4.750.000 đ 3.800.000 đ

-20%

AMT Electronics Legend Amps Series E1...

3.750.000 đ 3.000.000 đ

-20%

AMT Electronics Legend Amps Series P1...

3.750.000 đ 3.000.000 đ

-20%

AMT Electronics Legend Amp Series II R2

4.750.000 đ 3.800.000 đ

-20%

AMT Electronics Legend Amp Series II P2

4.750.000 đ 3.800.000 đ

-20%

Dunlop Cry Baby GCB95 Wah Wah Pedal

3.125.000 đ 2.500.000 đ

-20%

Ernie Ball 6165 500K Stereo Volume/Pan...

4.625.000 đ 3.700.000 đ

-20%

Ernie Ball 6166 250K Mono Volume Pedal...

3.375.000 đ 2.700.000 đ

-20%

Ernie Ball MVP Most Valuable Pedal -...

3.375.000 đ 2.700.000 đ

-20%

Ernie Ball 6181 VP JR 25K Volume Pedal...

2.250.000 đ 1.800.000 đ

-20%

Ernie Ball 6180 VP JR 250K Volume Pedal...

2.250.000 đ 1.800.000 đ

-20%

Seymour Duncan Vapor Trail Delay Pedal

4.000.000 đ 3.200.000 đ

-20%

Boss CEB-3 Bass Chorus

2.312.500 đ 1.850.000 đ

-20%

Boss CE-5 Stereo Chorus Ensemble Pedal

2.625.000 đ 2.100.000 đ

-20%

Boss BF-3 Flanger

3.500.000 đ 2.800.000 đ

-20%

Boss BD-2 Blues Driver Pedal

2.375.000 đ 1.900.000 đ

-20%

Boss TR-2 Tremolo Pedal

2.625.000 đ 2.100.000 đ

-20%

Boss SYB-5 Bass Synthesizer

4.375.000 đ 3.500.000 đ

-20%

Boss ST-2 Power Stack Distortion Guitar...

3.312.500 đ 2.650.000 đ

-20%

Boss SUPER OverDrive SD-1 Pedal

1.437.500 đ 1.150.000 đ

-20%

Boss RV-5 Digital Reverb Effects Pedal

3.937.500 đ 3.150.000 đ