-20%

VIC FIRTH VINYL STICK BAG

1.875.000 đ 1.500.000 đ

-20%
-20%

VIC FIRTH RUTE 606 BUNDLE STICKS

625.000 đ 500.000 đ

-20%

VIC FIRTH RUTE 202 BUNDLE STICKS

625.000 đ 500.000 đ

-20%

VIC FIRTH RUSS MILLER WIRE SIGNATURE...

1.000.000 đ 800.000 đ

-20%
-20%
-20%
-20%

VIC FIRTH AMERICAN CLASSIC HD4...

312.500 đ 250.000 đ

-20%
-20%
-20%
-20%

Vic Firth Standard Stick Bag

562.500 đ 450.000 đ

-20%

Pro-Mark TX7AW

362.000 đ 289.600 đ