RUTE 202

550.000 đ

-20%

Drum Key

312.500 đ 250.000 đ

-20%

VicKey 3 Multi-Tool

375.000 đ 300.000 đ

-20%

VF26SNSW 26-strand model

1.500.000 đ 1.200.000 đ

-20%

VF20SNSW 20-strand model

1.000.000 đ 800.000 đ

-20%

VICEARPLUGR High Fidelity Earplugs

437.500 đ 350.000 đ

-20%

VICEARPLUGL High Fidelity Earplugs

437.500 đ 350.000 đ

-20%

DB22 Isolation Headphones

812.000 đ 649.600 đ

-20%

VICKEY2 High Tension Drum Key

500.000 đ 400.000 đ

-20%
-20%

RUTE505

750.000 đ 600.000 đ

-20%

TW11 Steve Smith Tala Wand, Bamboo

875.000 đ 700.000 đ

-20%

TW12 Steve Smith Tala Wand, Birch

875.000 đ 700.000 đ

-20%

TW4 Steve Smith Tala Wand, Slats

937.500 đ 750.000 đ

-20%

CB1 Cajon Bru-llet

1.125.000 đ 900.000 đ

-20%

WB Wire Brush

812.500 đ 650.000 đ

-20%

SB Split Brush

1.375.000 đ 1.100.000 đ

-20%

SGWB Steve Gadd Wire Brush

937.500 đ 750.000 đ

-20%

LW Live Wires Brush

1.062.500 đ 850.000 đ

-20%

LB Legacy Brush

1.250.000 đ 1.000.000 đ

-20%

HB Heritage Brush – rubber handle

812.500 đ 650.000 đ

-20%

DLKS Dreadlocks

1.000.000 đ 800.000 đ

-20%

BRR Rock Rake – yellow plastic

875.000 đ 700.000 đ