-20%
-20%
-20%

Neutrik NP2X-BAG 1/4" momo jack plug

137.500 đ 110.000 đ

-20%
-20%

Neutrik NC3FXX Female XLR 3-pin...

162.500 đ 130.000 đ

-20%
-20%

Neutrik Silent only Plug

400.000 đ 320.000 đ

-20%

NEUTRIX SILENT HAND-WIRED 6 MET

750.000 đ 600.000 đ

-20%

HAND-WIRED CABLE

312.500 đ 250.000 đ

-20%

EVIDENCE AUDIO MELODY 6M

2.000.000 đ 1.600.000 đ