RotoSound Electric Guitar Nickel Electrics Roto Yellows .010 - .046, R10 RotoSound Electric Guitar Nickel Electrics Roto Yellows .010 - .046, R10 RotoSound Electric Guitar Nickel Electrics Roto Yellows .010 - .046, R10 S001741 DÂY ĐÀN ĐIỆN 200.000 VND Số lượng: 1 bộ
  • Đánh giá:
  • Đăng ngày 14-10-2019 03:53:04 PM - 140 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: S001741

RotoSound Electric Guitar Nickel Electrics Roto Yellows .010 - .046, R10

Giá bán: 200.000đ
RotoSound Electric Guitar Nickel Electrics Roto Yellows .010 - .046, R10

Sản phẩm đề xuất