-20%

Vox Pathfinder Bass Combo

3.125.000 đ 2.500.000 đ

-20%

Marshall MB60 60W 1x12" Hybrid Bass...

12.750.000 đ 10.200.000 đ

-20%

Marshall MB15 Bass Combo Amp

5.000.000 đ 4.000.000 đ

-20%

Marshall MB150 150W 1x15" Hybrid Bass...

17.000.000 đ 13.600.000 đ

-20%

Marshall MB30 Bass Combo Amp

6.250.000 đ 5.000.000 đ