-20%

Cajon Plus - Double Dragon

1.625.000 đ 1.300.000 đ

-20%

Cajon Plus - Chameleon

1.625.000 đ 1.300.000 đ

-20%

Cajon Plus - Dragon

1.625.000 đ 1.300.000 đ

-20%

Cajon Plus - Demon

1.625.000 đ 1.300.000 đ

-20%

Cajon Plus - Claw

1.625.000 đ 1.300.000 đ

-20%

Cajon Plus - Jimi Hendrix

1.625.000 đ 1.300.000 đ

-20%

Cajon Plus - Sư Tử

1.625.000 đ 1.300.000 đ

-20%

Cajon Plus - Đại Bàng

1.625.000 đ 1.300.000 đ

-20%

Tama Starclassic Performer Shell Kit -...

47.000.000 đ 37.600.000 đ

-20%

Tama Silverstar Jazz Kit

19.000.000 đ 15.200.000 đ

-20%

Tama Silverstar 6-Piece Accel-Driver...

25.000.000 đ 20.000.000 đ

-20%

Tama Silverstar VK Limited Edition...

19.900.000 đ 15.920.000 đ