Hiện website đang nâng cấp phiên bản cho máy tính bảng và di động, xin quý khách vui lòng truy cập vào website qua máy tính.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
BRANDNEW
VIC FIRTH RUTE 202 BUNDLE STICKS
MADE IN USA
Model #: GTP000388

625.000 VND
Đang giảm giá đến 20% 500.000 VND

Vote:

    
Name Vic Firth Rute 202 Bundle Sticks
Brand Vic Firth
Model # RUTE-202
Sold By per pair
Series Rute
Material Birch
Item Length 16 3/8"
Bead Wood
Artist RequiredVIC FIRTH BRUSHES AND RUTES
Vic Firth offers a variety of "brushes" designed to deliver a traditional sound or create bold new colors. Each model makes its own musical statement and provides the opportunity for an extensive range of effects. 
Hỗ trợ trực tuyến