Hiện website đang nâng cấp phiên bản cho máy tính bảng và di động, xin quý khách vui lòng truy cập vào website qua máy tính.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
FREE GIG BAG
Famosa FF420SU Acoustic Guitar
Famosa | Bảo hành 12tháng
Model #: GTP000016

4.750.000 VND
Đang giảm giá đến 20% 3.800.000 VND

Vote:

    MODEL: FF20SU Size: 40″ Top: Solid Spruce Back&sides: Sapeli Fingerboard: Rose wood Strings: D`Addario Finish: NS

Structure
Body: Dreadnought   Cutaway: Yes
Electronics: None   Neck Joint: Dovetail
Number Of Frets Total: 20   Number Of Strings: 6
Material
Top Wood: Solid Spruce   Fingerboard: Rosewood
Back: Sapeli   Bridge: Rosewood
Sides: Sapeli   Neck: Sapeli
Decoration & Hardware
Top Finish: Natural   Tuners: Die cast
Nut And Saddle: Bone   Inlays: Dots
 
 
Cấu trúc
Thân đàn: Dreadnought   Khuyết:
Electronics: Không   Kiểu nối cần: Dovetail
Số phím: 20   Số dây: 6
Chất liệu
Mặt đàn: Solid Spruce   Mặt phím: Rosewood
Lưng đàn: Sapeli   Bầu ngựa: Rosewood
Hông đàn: Sapeli   Cần đàn: Sapeli
Trang trí và linh kiện
Finish mặt đàn: Natural   Khóa đàn: Đúc
Ngựa và lược: Xương   Inlays: Dots
  
Hỗ trợ trực tuyến