Hiện website đang nâng cấp phiên bản cho máy tính bảng và di động, xin quý khách vui lòng truy cập vào website qua máy tính.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
BRANDNEW
Martin D18 Acoustic Guitar
Martin | Bảo hành 36 tháng
Model #: GTP000046

60.000.000 VND
Đang giảm giá đến 10% 54.000.000 VND

Vote:

    The D-18 Dreadnought features a sleek, modern High Performance Neck for enhanced playability.
The D-18 adds a Sitka spruce top to the mahogany back and sides. Perfect for the intermediate and advanced player.

Structure
Body: Dreadnought   Cutaway: No
Electronics: None   Neck Joint: Dovetail
Number Of Frets Total: 20   Number Of Strings: 6
Material
Top Wood: Solid  Sitka Spruce   Fingerboard: Ebony
Back: Solid  Mahogany   Bridge: Ebony
Sides: Solid  Mahogany   Neck: Select Hardwood
Decoration & Hardware
Top Finish: Natural Gloss   Tuners: Gotoh Chrome
Nut And Saddle: Bone   Inlays: Dots
 
 
Cấu trúc
Thân đàn: Dreadnought   Khuyết: Không
Electronics: Không   Kiểu nối cần: Dovetail
Số phím: 20   Số dây: 6
Chất liệu
Mặt đàn: Solid Sitka Spruce   Mặt phím: Ebony
Lưng đàn: Solid Mahogany   Bầu ngựa: Ebony
Hông đàn: Solid Mahogany   Cần đàn: Select Hardwood
Trang trí và linh kiện
Finish mặt đàn: Bóng tự nhiên   Khóa đàn: Gotoh Chrome
Ngựa và lược: Xương   Inlays: Dots
  
Hỗ trợ trực tuyến