Ban nhạc Ngũ Cung

  • Đem rock gần gũi và phổ biến đối với người nghe, các sáng tác của Ban nhạc Ngũ cung luôn bám sát với cuộc sống thực tại, thể hiện cái nhìn về cuộc sống thông qua rock bằng các chất liệu âm nhạc hiện đại kết hợp với các chất liệu dân gian truyền thống tạo nên hòa hợp và đồng điệu để đem rock gần gũi với người nghe hơn, mang phong cách Việt Nam hơn.

    12-03-2014 10:06:55 AM
    Đã xem: 4989
    Phản hồi: 0
    Chuyên mục: Giới thiệu